Kvalifkacije
Skupina a
a1
a2
Plaža ispod
Betula Danče
Plaža ispod
Pasjača Popo
Plaža ispod
Pasjača Popo
Daksa
Plaža ispod
Lukovica
Daksa
X
Plaža ispod
X
Lukovica
Daksa
X
Betula Danče
Pasjača Popo
Plaža ispod
X
PVG Gruški m
Lukovica
Betula Danče
Pasjača Popo
PVG Gruški m
Betula Danče
PVG Gruški m
PVG Gruški m