Kvalifkacije
Skupina a
a1
a2
Lozica
Plaža ispod
Lozica
Gjivovići Do
Lozica
Gjivovići Do
X
X
Lozica
X
X
X
X
Pasjača Popo
X
X
Lozica
Gjivovići Do
X
X
Plaža ispod
Pasjača Popo
Lozica
Gjivovići Do
Plaža ispod
Pasjača Popo
Plaža ispod
Pasjača Popo