Kvalifkacije
Skupina b
b1
b2
Luka Čilipi
Batahovina
Luka Čilipi
Uvalica
Luka Čilipi
Sustjepan Ma
Uvalica
X
Luka Čilipi
Uvalica
X
X
X
Uvalica
Porporela
X
Luka Čilipi
Batahovina
X
X
Sustjepan Ma
Porporela
Luka Čilipi
Batahovina
Sustjepan Ma
Porporela
Batahovina
Porporela