Kvalifkacije
Skupina c
c1
c2
Pasjača Popo
Daksa
Daksa
Sustjepan Ma
Daksa
X
X
Sustjepan Ma
X
X
X
X
Sovrnja Doli
X
Sustjepan Ma
X
X
Daksa
X
Pasjača Popo
Sovrnja Doli
Sustjepan Ma
Daksa
Pasjača Popo
Sovrnja Doli
Pasjača Popo
Sovrnja Doli