Kvalifkacije
Skupina c
c1
c2
Češke banje
Daksa
Daksa
Sustjepan Ma
Daksa
Batahovina
X
Sustjepan Ma
Batahovina
X
X
X
Batahovina
Češke banje
X
Sustjepan Ma
Daksa
X
X
Luka Čilipi
Češke banje
Sustjepan Ma
Daksa
Luka Čilipi
Češke banje
Luka Čilipi
Luka Čilipi