Kvalifkacije
Skupina d
d1
d2
Betula Danče
Plaža ispod
Betula Danče
Betula Danče
Lukovica
Betula Danče
X
X
Lukovica
X
X
X
X
Plaža ispod
X
Lukovica
X
X
Turčin Danče
X
Betula Danče
Plaža ispod
Lukovica
Turčin Danče
Betula Danče
Plaža ispod
Turčin Danče
Turčin Danče