Kvalifikacije
Skupina a
a1
a2
X
X
X
Batahovina
Plaža ispod
X
Batahovina
Plaža ispod
Plaža ispod
X
Plaža ispod
X
Plaža ispod
X
Batahovina
Srebreno
Lukovica
Plaža ispod
X
Sustjepan Ma
Plaža ispod
Srebreno
Lukovica
Sustjepan Ma
Srebreno
Lukovica
X